پادکست‌ها در جهانِ امروز بعنوان منابع اضافه و تکمیلی در کنار منابع تحصیلی عمل می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود که پادکست‌ها جایگزین روش‌های سنتی‌تر یادگیری شوند. در مقاله‌ی زبانِ دوم یادگیری، از پادکست‌ها به عنوان دومین و اثرگذارترین روش‌های یادگیری آینده صحبت به میان می‌آید. در این صفحه لیست اپیزودهای پادکست معماری رادیو نمانا را مشاهده می‌کنید.

برای برخورداری از عضویت ویژه‌ی نمانا، نَمــــانایی‌شُـــــــو !

فهرست